Z przyjemnościa informujemy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), otrzymaliśmy dofinansowanie narealizacje następujących projektów:

„Telemetryczny system monitoringu stanu technicznego urządzeń typu chłodnie wentylatorowe, wykorzystujący algorytmy typu deep learning, jako jeden z elementów strategii predykcyjnego utrzymania ruchu”.

 

                               

Cel  projektu:  celem jest opracowanie telemetrycznego systemu monitoringu stanu techn. urządzeń typu chłodnie wentylatorowe, który wykorzystując algorytmy typu deep learning będzie stanowił element strategii predykcyjnego utrzymania ruchu. System wpisuje się w ideę Przemysłu 4.0 poprzez umożliwianie monitoringu i predykcji stanu urządzeń. Proj. zakłada badania przemysłowe i prace rozwojowe nad systemem dokonującym kompleksowej akwizycji i analizy danych dot. stanu działania urządzenia. Rejestracji będą podlegać wielkości fizyczne obrazujące działanie urządzeń przy pomocy zbioru czujników. Będą to zarówno sygnały wolnozmienne takie jak temperatura czy wilgotność jak i szybkozmienne takie jak wibracje. Duża ilość danych wejściowych determinuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do analizy i predykcji stanu urządzenia. Upraszcza to etap wdrożenia gdyż nie wymaga kosztownej kalibracji a jedynie etapu uczenia, czyli uzupełnienia danych wejściowych o klasyfikację stanu.

 

Wartość całkowita projektu : 727 141,56 zł

Wartosć kosztów kwalifikowalnych : 710 696,64  zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 548 154,91 zł.

Beneficjent:  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

 

Innowacja usługowa i procesowa oparta o telematyczny system w obszarze planowania i bilansowania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych”.

Celem i rezultatem projektu jest inwestycja w nowoczesne innowacyjne rozwiązanie informatyczne oparte o kompleksowy system telematyczny w obszarze obsługi monitoringu, planowania i bilansowania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych oparty na własnym protokole z wykorzystaniem sieci czujników na LoRaWAN i czujników samo zasilających się.

System i jego implementacja w dziedzinie zarządzania planowaniem i odbiorem nieczystości płynnych składa się z modułu sterowniczego, zestawu czujników i specjalistycznego oprogramowania, który pozwoli na monitorowanie bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych, a co za tym idzie planowanie i optymalizowanie procesu ich wywozu. Dzięki zastosowaniu

innowacyjnych, nie stosowanych powszechnie rozwiązań, Wnioskodawca zwiększy swoją konkurencyjność, co może pozwolić na zdobycie pozycji lidera w zakresie usługi monitoringu różnorodnych sieci zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne na dowolnych obszarach w ujęciu geograficznym.

 

Wartość całkowita projektu : 802 206,20 

Wartość kosztów kwalifikowalnych : 652 200,20 zł..

Dofinansowanie projektu z UE: 293 490,00 zł.

Beneficjent:  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

 

 

 

Rozszerzenie profilu działalności oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnego, cyfrowego, bezinwazyjnego, wielofunkcyjnego systemu monitoringowo-pomiarowo-sterowniczego w obszarze automatyki przemysłowej przystosowanego do pracy w chmurze”.

 

Celem projektu jest wdrożenie do oferty wnioskodawcy bezinwazyjnego, wielofunkcyjnego, cyfrowego modułu pomiarowego przystosowanego do pracy w chmurze, zapewniającego zdalny monitoring systemów sprężonego powietrza. Sprężone powietrze jako medium występuje obecnie wszędzie, zarówno w przemyśle ciężkim, takim jak huty czy elektrociepłownie, jak również w przemyśle lekkim, spożywczym czy farmaceutycznym. Sprężone powietrze wykorzystywane jest między innymi do pneumatyki siłowej, osuszania i transportowania materiałów sypkich, napowietrzania różnych mediów oraz w procesach pakowania. Wszędzie tam produkowane jest w znacznych ilościach, co przy rosnących cenach energii elektrycznej nabiera istotnego znaczenia dla optymalizacji kosztów.

Ciągły monitoring instalacji sprężonego powietrza z użyciem kluczowych wskaźników efektywności (KPI) sprawia, że operatorzy, nadzór i kierownictwo zakładu posiadają aktualne informacje do konstruktywnego zarządzania energią.

 

Wartość całkowita projektu : 481 545,00 

Wartość kosztów kwalifikowalnych : 391 500,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 332 775,00 zł.

Beneficjent:  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

http://www.mapadotacji.gov.pl/