Firmatic jest zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie klasy ERP autorstwa firmy VenCo. Pierwsza wersja systemu powstała w 1993 r. Od tego czasu ciągle powstają nowe wersje produktu – ulepszone i uzupełnione o nowe funkcje. Wieloletnie doświadczenie i ciągła praca nad produktem pozwalają nam dostarczyć klientom rozwiązanie, które spełnia ich oczekiwania oraz ułatwia prowadzenie biznesu. Firmatic obejmuje swoim działaniem większość obszarów działalności przedsiębiorstwa. System składa się z następujących modułów:

 • Finanse i księgowość
 • Handel
 • Produkcja
 • Majątek trwały
 • CRM
 • Personel i płace

Dzięki rozbudowanym możliwościom modułów wspierających zarządzanie sprzedażą oraz produkcją, Firmatic szczególnie dobrze sprawdza się w przedsiębiorstwach handlowych, które przeprowadzają duże ilości transakcji oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pragniemy podkreślić nasze doświadczenie w zakresie obsługi produkcji zleceniowej. Firmatic posiada wiele funkcji wspierających ten rodzaj produkcji, są to m. in. harmonogramowanie produkcji z uwzględnieniem wykorzystania zasobów produkcyjnych, rejestracja kart technologicznych i czasu pracy przy użyciu czytników kodów kreskowych czy integracja z systemem do optymalizacji rozkrojów.

System obsługuje różne typy struktur organizacyjnych, np. przedsiębiorstwa wielooddziałowe lub zarządzające siecią placówek detalicznych.

Web Firmatic

Najnowsza wersja systemu Firmatic jest wyposażona w nowoczesny interface WebFirmatic, pozwalający na obsługę systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Rozwiązanie to zapewnia możliwość dostępu do systemu bez względu na ograniczenia geograficzne oraz praktycznie bez względu na konfigurację sprzętową komputera użytkownika.

Cechy użytkowe

Dzięki modułowej budowie, oferujemy naszym klientom wybór tych funkcjonalności, które są niezbędne w ich działalności. Ponadto, Firmatic może być dowolnie modyfikowany (zarówno w trakcie trwania wdrożenia jak i po jego zakończeniu) tak, aby spełniał wymogi wynikające z charakterystyki działalności konkretnego klienta. Takie podejście daje nam możliwość zaoferowania klientowi rozwiązania dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb.

System Firmatic posiada wiele istotnych cech zapewniających prostotę obsługi, wysoki poziom użyteczności oraz trwałość i bezpieczeństwo danych.

 • Dzięki modułowej budowie system może być wdrażany stopniowo z możliwością rozłożenia w czasie nakładów finansowych. W pełnej konfiguracji zapewnia obsługę wszystkich zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie.
 • Wszystkie moduły oprogramowania współpracują ze sobą, w ramach zintegrowanego systemu.
 • System jest otwarty, umożliwia rozwój i rozbudowę.
 • Program umożliwia współpracę z innymi systemami dzięki operacjom eksportu i importu danych.
 • System jest zintegrowany tzn. działa na wspólnej dla całego przedsiębiorstwa bazie danych.
 • Oprogramowanie zapewnia integralność bazy danych.
 • Dostęp do informacji jest możliwy z każdego stanowiska, niezależnie od fizycznej lokalizacji, z zachowaniem zasad tajności informacji (hasła i prawa dostępu).
 • Zadania realizowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
 • System nie wymaga od użytkownika specjalistycznego przygotowania informatycznego.

Korzyści biznesowe

Zastosowanie zintegrowanego systemu ERP Firmatic pozwala organizacji między innymi na:

 • szybsze i łatwiejsze podejmowanie decyzji dzięki dostarczeniu kierownictwu wiarygodnych i aktualnych informacji;
 • zapewnienie możliwości bieżącej kontroli kosztów poprzez stały dostęp do danych analitycznych;
 • redukcja kosztów osiągana m.in. dzięki automatyzacji procesów biznesowych, obniżeniu poziomu zapasów oraz poprawie efektywności produkcji;
 • wzrost przychodów osiągany poprzez poprawę i uporządkowanie stanu wiedzy o potrzebach klientów oraz zapewnienie handlowcom sprawniejszego dostępu do tych informacji;
 • usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez uporządkowanie i optymalizację procesów biznesowych;
 • przegląd procesów i procedur związany z wdrożeniem systemu daje możliwość połączenia wdrożenia z przygotowaniem do wprowadzenia norm jakości ISO.

Stosowane technologie

Firmatic został stworzony przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi programistycznych Progress oraz działa w oparciu o relacyjną bazę danych Progress OpenEdge. Dzięki temu może on być instalowany na różnych platformach sprzętowych od Windows, przez różne odmiany UNIX (np. HP-UX , LINUX) do AS/400. Daje to jego użytkownikowi niezależność i elastyczność w zakresie inwestycji sprzętowych. Progress i jego aplikacje mogą być uruchamiane w sieciach lokalnych i rozległych. Zastosowanie języka czwartej generacji Progress 4GL pozwala na szybkie tworzenie i udoskonalanie aplikacji. Pracuje ona w architekturze KLIENT-SERWER.

Progress jest systemem bezpiecznym: przed niepowołanym dostępem chroni zarówno na poziomie systemu operacyjnego jak i definicji bazy danych. System nadzorowania transakcji zapewnia integralność danych w przypadku awarii sprzętu lub zasilania. Dzięki zestawowi nowoczesnych narzędzi oferowanych przez Progress aplikacje napisane w Progress 4 GL mogą być uruchamiane z wykorzystaniem różnych baz danych np. ORACLE, MS SQL Server, itd.

Referencje

Jakość naszego systemu potwierdzają liczne wdrożenia, z powodzeniem przeprowadzone w przedsiębiorstwach o zróżnicowanych profilach działalności, m.in. w "Społem Tychy", "Zakład Konstrukcji Spawanych Łabędy", "Zamet - Budowa Maszyn Tarnowskie Góry", "Partner w Biurze Zabrze", "Sta-Odlewnie Tarnowskie Góry".