Najnowsza wersja ERP Firmatic została wyposażona w nowoczesny interface użytkownika Web Firmatic. Umożliwia on dostęp do programu za pośrednictwem przeglądarki internetowej i oferuje atrakcyjny wygląd programu oraz intuicyjną obsługę. Dzięki zmianie interface można również wyświetlać wszystkie dokumenty i zestawienia w formacie PDF lub Excel.

Dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej jako kanału dostępu do programu, zniknęła konieczność instalacji oprogramowania na komputerach użytkowników. Umożliwia to korzystanie z programu bez względu na fizyczną lokalizację użytkownika oraz praktycznie bez względu na konfigurację sprzętową komputera.

Wykorzystanie interface Web Firmatic niesie ze sobą liczne korzyści, do których należą m. in.:

  • większy komfort korzystania z systemu;
  • łatwiejszy dostęp do informacji;
  • prostsze dostosowanie programu do potrzeb użytkowników;
  • szybsze szkolenie nowych użytkowników.